Καλωσορίσατε στη δοκιμαστική έκδοση του Check Up My Business

Ξεκινάμε με τη συμπλήρωση του ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Όλες οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν την λογική της πολλαπλής συμπλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε όσες από τις απαντήσεις κάθε ερώτησης θεωρείτε ότι περιγράφουν με ακρίβεια τη λειτουργία του ιατρείου σας.

Στη συνέχεια θα γίνει αυτόματα η επεξεργασία των απαντήσεών σας και θα δείτε τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου.

Το μόνο που μένει πλέον είναι να μεταβείτε στις επόμενες σελίδες ώστε να διαπιστώσετε και οι ίδιοι πώς αυτό το μοναδικό διαγνωστικό εργαλείο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και του δικού σας ιατρείου.