" Ό,τι μπορείς να το μετρήσεις μπορείς και να το βελτιώσεις "

Το ειδικά σχεδιασμένο, για ιατρεία και κλινικές Αισθητικής Ιατρικής, διαγνωστικό εργαλείο που προσφέρει…

Μοναδική Εξειδίκευση
Απόλυτα προσαρμοσμένο στα πρότυπα σωστής λειτουργίας και στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της Αισθητικής Ιατρικής
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Η διάγνωση βασίζεται στο σύνολο των ενεργειών που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή δομή λειτουργίας
Εύκολη Κατανόηση
Περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο η υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης και οι ενέργειες για την ανάπτυξή της

“Μετρήστε” την επιχείρησή σας. Βελτιώστε τις λειτουργίες της

Κάντε ένα Business Check Up στο ιατρείο / την κλινική σας. Βρείτε όλα τα σημεία που μπορείτε να βελτιώσετε. Γνωρίστε όλες τις προτεινόμενες ενέργειες προς υλοποίηση. Χρησιμοποιήστε όλες τις πληροφορίες για να δημιουργήσετε ένα πλάνο με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Μέσω του Check Up My Business

Αξιολογήστε
Εντοπίστε
Κατανοήστε
Καθοδηγηθείτε

Αξιολογήστε την “υγεία” της επιχείρησης

Οι 6 πυλώνες ανάπτυξης που εξετάζονται είναι:
Αποκτήστε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιδόσεις της επιχείρησής σας σε 6 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα δείτε το βαθμό στον οποίο οι ενέργειες που κάνετε ικανοποιούν τα βασικά πρότυπα λειτουργίας Ιατρείων και Κλινικών της Αισθητικής Ιατρικής.

Αξιολογήστε την “υγεία” της επιχείρησης

Αποκτήστε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιδόσεις της επιχείρησής σας σε 6 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα δείτε το βαθμό στον οποίο οι ενέργειες που κάνετε ικανοποιούν τα βασικά πρότυπα λειτουργίας Ιατρείων και Κλινικών της Αισθητικής Ιατρικής.
Οι 6 πυλώνες ανάπτυξης που εξετάζονται είναι:

Εντοπίστε τα σημεία προς βελτίωση

Μελετήστε τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τα γραφήματα απόδοσης της επιχείρησης που προκύπτουν από τη διάγνωση. Εντοπίστε έτσι όλα τα σημεία εκείνα που μπορούν, με τις κατάλληλες αλλαγές και προσθήκες, να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση του ιατρείου / της κλινικής σας.
Μελετήστε τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τα γραφήματα απόδοσης της επιχείρησής σας που προκύπτουν από τη διάγνωση. Εντοπίστε όλα τα πιθανά «ζητήματα υγείας» της καθώς και πιθανές υπάρχουσες ανησυχητικές «ενδείξεις» προτού αποτελέσουν «πρόβλημα». Ακόμα αποφασίστε για τα σημεία που θα εστιάσετε την προσοχή σας και για τις απαραίτητες προσθήκες και αλλαγές ώστε να αποφύγετε μελλοντικές «επιχειρηματικές επιπλοκές».

Κατανοήστε τις βασικές αρχές ανάπτυξης

Γνωρίστε το σύνολο και την ιδανική σειρά των ενεργειών, ανά τομέα ανάπτυξης. Κατανοήστε τί μπορείτε να αλλάξετε στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή της και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

Κατανοήστε τις βασικές αρχές ανάπτυξης

Γνωρίστε το σύνολο και την ιδανική σειρά των ενεργειών, ανά τομέα ανάπτυξης. Κατανοήστε τί μπορείτε να αλλάξετε στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή της και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας.

Καθοδηγηθείτε προς τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό

Επιλέξτε τα σημεία που θέλετε να προχωρήσετε σε αλλαγές σύμφωνα με τις δικές σας προτεραιότητες και τη δική σας στρατηγική ανάπτυξης. Σχηματίστε, με οδηγό το σύνολο των ενεργειών που πλέον γνωρίζετε, ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλάνο δράσης και ξεκινήστε την εφαρμογή του.

Πώς λειτουργεί

Στάδιο 1

Έλεγχος

Η αξιολόγηση ξεκινά με την online συμπλήρωση ενός ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου
Στάδιο 2

Ανάλυση

Γίνεται επεξεργασία των απαντήσεών σας κι εξάγονται τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου
Στάδιο 3

Αποτελέσματα

Λαμβάνετε σε ηλεκτρονική μορφή ένα εξατομικευμένο Report με την ανάλυση των επιδόσεων της επιχείρησής σας

Γνωρίστε καλύτερα
το Check Up My Business

VIDEO

Δείτε σε ένα σύντομο βίντεο τον τρόπο λειτουργίας του διαγνωστικού εργαλείου για την πλήρη κατανόηση των παραπάνω σταδίων

Πρότυπο Report

Δείτε ένα δείγμα του τελικού report που θα λάβετε μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων

Success Stories

Μετρήσιμα αποτελέσματα από επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν το Check Up My Business

Success Stories

Μετρήσιμα αποτελέσματα από επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν το Check Up My Business
Περισσότερα για το

Check Up My Business

To Check Up My Business απευθύνεται σε όλα τα ιατρεία και κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Αισθητικής Ιατρικής. Τα πρότυπα λειτουργίας που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς είναι τα ίδια για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Η αρχιτεκτονική του διαγνωστικού εργαλείου βασίζεται στο σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που οδηγούν στην ανάπτυξη και δεν συνδέονται με το μέγεθος της επιχείρησης, τον αριθμό των συνεργατών ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία.

Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά. Σύστασή μας είναι να επιλέξετε ένα ήσυχο μέρος και μια στιγμή μέσα στην ημέρα που θα έχετε την απαραίτητη συγκέντρωση. Αφού ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, ακολουθεί η επεξεργασία των απαντήσεών σας. Το τελικό αυτό στάδιο ολοκληρώνεται μέσα σε 5 με 10 εργάσιμες ημέρες όπου και θα λάβετε ένα email με όλες τις οδηγίες που θα χρειαστείτε για να κάνετε είσοδο στην περιοχή μελών της UpMyBusiness (εντός του παρόντος website) με το δικό σας λογαριασμό (προφίλ) και να προχωρήσετε στην λήψη του τελικού Report αξιολόγησης της επιχείρησης σας.

Όχι, δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να επωφεληθείτε από τo Check Up My Business. Οι απαντήσεις που θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο προϋποθέτουν φυσικά την πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης. Όμως η απεικόνιση, η επεξήγηση των αποτελεσμάτων καθώς και η περιγραφή των πρότυπων λειτουργίας, γίνονται με απλό και παραστατικό τρόπο ώστε να είναι απόλυτα κατανοητά με τη μελέτη του Report χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική γνώση marketing / διοίκησης μιας επιχείρησης.

Όχι, για το διαγνωστικό έλεγχο δεν απαιτείται κανένα ευαίσθητο δεδομένο για εσάς ή τους ασθενείς σας. Επίσης δε θα χρειαστεί να γνωστοποιήσετε κανένα οικονομικό ή άλλο εμπιστευτικό στοιχείο. Η διάγνωση και η ανάλυση αφορούν το βαθμό που η επιχείρησή σας ανταποκρίνεται στα πρότυπα λειτουργίας. Η μόνη πληροφορία που θα χρειαστεί να δώσετε είναι, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι ενέργειες που γίνονται ανά τομέα στην καθημερινή σας πρακτική.

Η διάγνωση βασίζεται στις επιδόσεις της επιχείρησής σας με γνώμονα τα πρότυπα λειτουργίας στην Αισθητική Ιατρική. Τα πρότυπα αυτά έχουν προκύψει μετά από 20 χρόνια εξειδίκευσης κι εμπειρίας στη διαχείριση και ανάπτυξη ιατρείων και κλινικών Αισθητικής Ιατρικής από την ομάδα της Upmybusiness. Με την προσεκτική και σωστή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λάβετε το report όπου θα αναλύεται με λεπτομέρειες η απόδοση του ιατρείου / της κλινικής σας και έτσι θα μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τα δυνατά σας σημεία, τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση καθώς και τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε.

Το report που θα λάβετε προσφέρει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία: Την ανάλυση της απόδοσης της επιχείρησής σας βάσει των πρότυπων λειτουργίας και την καθοδήγηση για το σύνολο των ενεργειών που, αν επιλέξετε να κάνετε, θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. Αφού λοιπόν το λάβετε, θα μπορείτε να αντιληφθείτε την παρούσα κατάσταση και να επιλέξετε, βάσει των προτεραιοτήτων σας, τις ενέργειες που ταιριάζουν στην στρατηγική ανάπτυξης που έχετε αποφασίσει.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

www.upmybusiness.eu

Δοκιμάστε δωρεάν
Το Check Up My Business για το δικό σας ιατρείο
Για να κατανοήσετε πλήρως τις δυνατότητες του μοναδικού αυτού εργαλείου έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε εντελώς δωρεάν - και σε χρόνο που δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά – το διαγνωστικό έλεγχο που σας δείξει πόσο «ολοκληρωμένα», με βάση τα πρότυπα λειτουργίας, διαχειρίζεστε τη βάση δεδομένων των ασθενών σας.